Hana Volejníková ...a metoda Ludmily Mojžíšové

O mně

Jmenuji se Hana Volejníková a téměř celý svůj profesionální život se věnuji metodě, která je známá pod názvem "Metoda Ludmily Mojžíšové". Věřím, že se na následujících stránkách dozvíte něco, co Vás zaujme, poučí nebo Vám přijde v životě vhod. Snad Vám se svými zkušenostmi budu schopna poradit anebo pomoci.

Zvonečky, které tu vidíte, mají zajímavou historii. Když jsem v roce 1984 v Brně začala pomocí metody Mojžíšové léčit ženy, které nemohly otěhotnět, tak můj první úspěch - první otěhotnělá pacientka, mi tehdy před vánocemi z radosti donesla veliký, voňavý perníkový zvon.

Zavěsila jsem si ho v ordinaci na nástěnku a těšila se z úspěchu. Pak i další pacientky, které se u mě léčily a otěhotněly, začaly přinášet zvonky - skleněné, keramické, dřevěné či kovové. Nakonec se z toho stala tradice a  postupně se mi sešlo přes sto zvonečků od maminek stovky "mých" dětí. Dnes už zvonečky nesbírám, nebylo by je kam pověsit. Úspěšných otěhotnění a dětí za ta léta bylo samozřejmně víc (narozdíl od míst v tělocvičně), přibližně kolem dvou tisíc.

S metodou Ludmily Mojžíšové jsem v lednu 2016 seznámila diváky v pořadu BTV:

U paní Ludmily Mojžíšové jsem se její metodu učila na rehabilitačním oddělení Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity v Praze, v Tyršově domě. Absolvovala jsem zde jako první v zemi a jako první "žačka" v průběhu let 1984 až 1990 mnoho stáží, které by celkem vydaly na šest měsíců každodenní práce.

Výuka spočívala především ve sledování pracovních postupů paní Mojžíšové a po příjezdu domů jsem znalosti a postupy aplikovala na svém pracovišti v Brně. Tady jsem také za čas oficálně fungovala jako "srovnávací pracoviště" k pracovišti pražskému. Po dohodě vedoucích těchto dvou oddělení bylo potřeba dokázat, že úplně nová "Metoda Mojžíšové" funguje i tehdy, kdy ji neprovádí autorka, ale i jiná vyškolená osoba.

Výsledky - čili úspěšnost metody - se ukázaly být stejné na obou pracovištích.Tím se podařilo vyvrátit námitky z řad některých odborníků, že metoda působí na podkladě sugesce, že zde funguje placebo efekt, atd...

Metoda Ludmily Mojžíšové v Brně, Kurzy Mojžíšové Brno, Ludmila Mojžíšová, kurzy metody Ludmily Mojžíšové v Brně, Kurzy cvičení podle Mojžíšové, Kurzy cvičení podle metody Ludmily Mojžíšové, Hana Volejníková, fyzioterapeuti vyučující metodu Mojžíšové, výuka metody Mojžíšové, výuka podle Mojžíšové

Hana Volejníková Hana Volejníková Hana Volejníková
© Hana Volejníková 2024          .