Hana Volejníková ...a metoda Ludmily Mojžíšové

Odborné kurzy podle Mojžíšové

Metodu Mojžíšové používám tedy ve své profesi více než 20 let. Nejen prakticky s pacientkami, ale i vyučováním metody.

K pořádání kurzů mám samozřejmě povolení přímo od autorky - paní Ludmily Mojžíšové.

Kurzy jsou obvykle víkendové a zahrnují 24 výukových hodin. Každému účastníkovi náleží za víkendový kurz 12 kreditů. Začíná se v pátek od 13 hodin a končí v neděli ve 13 hodin.

Témata kurzů jsou:

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
B. Ošetření svalového dna pánevniho dle Mojžíšové
C. Mobilizace SI kloubu a L páteře met. Mojžíšové
D. Léčba některých druhů funkčnbí ženské sterility - propojení teorie a praxe (ukončení celého kurzu metody mojžíšové)

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (1 víkend)

Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Účastníci tohoto kurzu by měli mít za sebou nejméně 2 roky praxe. Výhodou je, jestliže už absolvovali kurz Měkkých technik a mobilizací, alespoň v rámci studia ve SZČ nebo VOČ.

Je možné uspořádat i opakovací kurz mobilizací žeber pro ty, kteří mají základní kurz za sebou a chtějí si po nějakém čase praxe ověřit praktické provádění mobilizací - hlavně mobilizaci dolních žeber.

Mobilizací žeber lze příznivě ovlivnit některé bolesti hlavy i bolesti všech úseků páteře. Dále a často, funkční poruchy celé řady vnitřních orgánů.

B. Ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové (1 víkend)

Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Účastnící tohoto kursu by měli mít opět alespoň 2 roky praxe.

Ošetření svalového dna pánevního se aplikuje u bolestí kostrče, včetně poúrazových. Dále u bolestí pánve bez zjištěných příčin. Je to základní procedura, kterou Metoda Mojžíšové započíná léčbu u jakékoliv následující diagnózy: některé druhy funkční ženské sterility, opakované potraty, bolesti páteře, bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk, některé druhy zácpy, některé druhy inkontinence a retence močové.

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové (1 víkend)

Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Opět je potřeba mít 2 roky praxe a opět je výhodou mít kurz Měkkých technik a mobilizací.

D. Léčba některých druhů funkčnbí ženské sterility - propojení teorie a praxe (ukončení celého kurzu metody mojžíšové)

Po absolvování všech čtyř kurzů (Mobilizace žeber, Ošetření svalového dna pánevního, Kurz mobilizace SI kloubů, Kurz propojení teorie a praxe) bude fyzioterapeut schopen ošetřovat metodou Mojžíšové všechny indikované diagnózy a obdrží certifikát od Ministerstva zdravotnictví.

Metoda Ludmily Mojžíšové v Brně, Kurzy Mojžíšové Brno, Ludmila Mojžíšová, kurzy metody Ludmily Mojžíšové v Brně, Kurzy cvičení podle Mojžíšové, Kurzy cvičení podle metody Ludmily Mojžíšové, Hana Volejníková, fyzioterapeuti vyučující metodu Mojžíšové, výuka metody Mojžíšové, výuka podle Mojžíšové

Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové Cvičení metodou Ludmily Mojžíšové
© Hana Volejníková 2023          .